Biznes tradycyjny

Biznes tradycyjny jest nieodzowną częścią prowadzenia multi-biznesu.

Oto działające w tak zwanym tradycyjnym firmy, które prowadzę: